De Toestand in de Wereld is – samen met Arthur van Amerongens Dwarsdenker des Vaderlands – als omdraaiboek verschenen.

Van 1956 tot 1999 besprak mr. G.B.J. Hiltermann, ooit eigenaar en hoofdredacteur, van de Haagse Post voor de AVRO-radio de internationale politiek. Zijn hedendaagse evenknie mr. G.H.B. Hiltermann treedt sinds 2015 maandelijks in de papieren versie van HP/De Tijd in de voetsporen. In De Toestand in de Wereld is het werk van mr. G.H.B. Hiltermann verzameld.

titel: De Toestand in de Wereld
auteur: Mr. G.H.B. Hiltermann
illustrator: Gabriël Kousbroek
prijs: €20
pagina’s: 416
ISBN: 9789081837262 

Koop dit boek bij: