Zin in dicatatuur
ROMAN ‘ZIN IN DICTATUUR’ BEVRAAGT DE ZALIGVERKLARING VAN HET LIBERALISME


Eind oktober verschijnt, na ‘Houden van Trump’, de tweede roman van schrijver-journalist Hans van Willigenburg (1963), ‘Zin in dictatuur’. Hij stelt daarin de existentiële vraag of maximale keuzevrijheid ons nog vooruit helpt of juist beperkt.

‘Wie de markteconomie, en daarmee de keuzevrijheid, ook maar een beetje ter discussie stelt is verdacht. In mijn roman “Zin in dictatuur” trek ik me daar niets van aan en ontwikkelt de hoofdpersoon een voorkeur voor keuzebeperking,’ aldus de auteur.

Van Willigenburg vond het spannend om met fictie de aanval in te zetten op het dominante liberalisme. ‘Tot waar is keuzevrijheid zinvol? En hoeveel keuzes leiden niet vooral tot twijfel, tijdsverspilling, burn-out? Kortom, is minder concurrentie niet de weg naar een kalmer, bevredigender en gezonder bestaan?’

Met autocraten en business tycoons als inspiratiebronnen creëert Van Willigenburg een doorkijkje naar een toekomst waar monopolies terrein winnen. En het overgrote deel van de mensheid voorgekookte oplossingen consumeert, waardoor keuzestress tot het verleden behoort en men niet meer zoveel hoeft na te denken.

Deze donkere en humoristische roman stelt ons de essentiële vraag: is dat erg of wenselijk?