DE TOESTAND IN DE WERELD
MR. G.H.B. HILTERMANN

De Toestand in de Wereld is – samen met Arthur van Amerongens Dwarsdenker des Vaderlands – als omdraaiboek verschenen. Van 1956 tot 1999 besprak mr. G.B.J. Hiltermann, ooit eigenaar en hoofdredacteur, van de Haagse Post voor de AVRO-radio de internationale...

Dwarsdenker des Vaderlands
Arthur van Amerongen

Arthur van Amerongen (1959) woont in de Algarve en schrijft daar wekelijks zijn geruchtmakende columns voor de Volkskrant en HP/De Tijd. In Dwarsdenker des Vaderlands staan zijn beste polemieken. Arthur studeerde Semitische talen en islam aan de Universiteit van...