DE TOESTAND IN DE WERELD
MR. G.H.B. HILTERMANN

De Toestand in de Wereld is Рsamen met Arthur van Amerongens Dwarsdenker des Vaderlands Рals omdraaiboek verschenen. Van 1956 tot 1999 besprak mr. G.B.J. Hiltermann, ooit eigenaar en hoofdredacteur, van de Haagse Post voor de AVRO-radio de internationale...