Hans van Willigenburg (1963) is de stille zigeuner van de schrijvende journalistiek in Nederland. Hij werkte onder meer voor de Volkskrant, NRC Handelsblad, Algemeen Dagblad, Voetbal International, De Groene Amsterdammer, HP/De Tijd, Quote en EW.

Gedichten van zijn hand werden opgenomen in diverse bloemlezingen, waaronder De Nederlandse poëzie van de twintigste en ééneentwingste eeuw in 1000 en enige gedichten van Ilja Leonard Pfeijffer. Tegenwoordig is hij ook actief als ghostwriter en online tv-criticus. Eerder verschenen Houden van Trump, Zenderbaas bij Ezo Wolf. De roman Zin in dictatuur is zijn tiende boek.is zijn achtste boek. Hans woont en werkt in Rotterdam.

HOUDEN VAN TRUMP VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2020