Rebellie van de hoop

22.95

Rebellie van de hoop vertelt over twee decennia strijd van het Nederlandse Solidariteitscomité voor de Sovjet-Joden. Het unieke aan dit bijzondere verhaal is
dat Awraham Soetendorp erin slaagde heel Nederland, Joods en niet-Joods, te
verenigen in zijn acties: de kerken, de politiek, de media, het onderwijs, iedereen
deed massaal en onvoorwaardelijk mee. Het is het enige doel in de geschiedenis
waarvoor Nederland ooit zo eensgezind is geweest.

‘Het is onthullend én ontnuchterend om in
Rebellie van de hoop te lezen hoe, na het
verzinsel van ‘de Wijzen van de protocollen van Zion’ begin vorige eeuw in Rusland, ook in de zogenaamde heilstaat Sovjet-Unie de Joden weer de ‘uitverkoren’ zondaars werden!’
FRITS BAREND, JOURNALIST

Beschrijving

Over twee decennia strijd van het Nederlandse Solidariteitscomité voor de Sovjet-Joden